Đào tạo

bac-sy-nguyen-tai-thu-cham-cuu-35gut34dp82gu2c3r3czy8.jpg

Kỳ họp thứ I, nhiệm kỳ V Hội CTTETTVN

Kỳ họp thứ I, nhiệm kỳ V Hội CTTETTVN đã thông qua phương hướng hoạt động 5 năm (2015 -2020) và ...

1217-kt2-35gut34dp82gu2c3r3czy8.jpg

Ghi nhận những hoạt động của Hội Người khuyết tật quận Tây Hồ Copy Copy

(ThanhtraVietNam) – Thành lập từ tháng 8/2015, Hội Người khuyết tật quận Tây Hồ có tổng ...

bac-sy-nguyen-tai-thu-cham-cuu-35gut34dp82gu2c3r3czy8.jpg

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CỨU TRỢ

Kỳ họp thứ I, nhiệm kỳ V Hội CTTETTVN đã thông qua phương hướng hoạt động 5 năm (2015 -2020) và ...

1217-kt2-35gut34dp82gu2c3r3czy8.jpg

Ghi nhận những hoạt động của Hội Người khuyết tật quận Tây Hồ Copy

(ThanhtraVietNam) – Thành lập từ tháng 8/2015, Hội Người khuyết tật quận Tây Hồ có tổng ...

Giải quyết việc làm

25530245_2119328504954176_965888450_n-35gut34dp82gu2c3r3czy8.png

Tham Dự Hội Thảo Góp ý Báo Cáo Quốc Gia Copy Copy Copy

gày 18/12/2017 Chị Phí Thị Thanh Thúy – BCH Hội NKT TPVT tham dự Hội thảo Góp ý Báo cáo Quốc ...

25530245_2119328504954176_965888450_n-35gut34dp82gu2c3r3czy8.png

Tham Dự Hội Thảo Góp ý Báo Cáo Quốc Gia Copy Copy Copy

gày 18/12/2017 Chị Phí Thị Thanh Thúy – BCH Hội NKT TPVT tham dự Hội thảo Góp ý Báo cáo Quốc ...

25530245_2119328504954176_965888450_n-35gut34dp82gu2c3r3czy8.png

Tham Dự Hội Thảo Góp ý Báo Cáo Quốc Gia Copy Copy Copy

gày 18/12/2017 Chị Phí Thị Thanh Thúy – BCH Hội NKT TPVT tham dự Hội thảo Góp ý Báo cáo Quốc ...

25530245_2119328504954176_965888450_n-35gut34dp82gu2c3r3czy8.png

Tham Dự Hội Thảo Góp ý Báo Cáo Quốc Gia Copy Copy

gày 18/12/2017 Chị Phí Thị Thanh Thúy – BCH Hội NKT TPVT tham dự Hội thảo Góp ý Báo cáo Quốc ...

Tấm lòng vàng

25530245_2119328504954176_965888450_n-35gut34dp82gu2c3r3czy8.png

Tham Dự Hội Thảo Góp ý Báo Cáo Quốc Gia Copy Copy Copy

gày 18/12/2017 Chị Phí Thị Thanh Thúy – BCH Hội NKT TPVT tham dự Hội thảo Góp ý Báo cáo Quốc ...

25530245_2119328504954176_965888450_n-35gut34dp82gu2c3r3czy8.png

Tham Dự Hội Thảo Góp ý Báo Cáo Quốc Gia Copy Copy Copy

gày 18/12/2017 Chị Phí Thị Thanh Thúy – BCH Hội NKT TPVT tham dự Hội thảo Góp ý Báo cáo Quốc ...

25530245_2119328504954176_965888450_n-35gut34dp82gu2c3r3czy8.png

Tham Dự Hội Thảo Góp ý Báo Cáo Quốc Gia Copy Copy Copy

gày 18/12/2017 Chị Phí Thị Thanh Thúy – BCH Hội NKT TPVT tham dự Hội thảo Góp ý Báo cáo Quốc ...

25530245_2119328504954176_965888450_n-35gut34dp82gu2c3r3czy8.png

Tham Dự Hội Thảo Góp ý Báo Cáo Quốc Gia Copy Copy Copy

gày 18/12/2017 Chị Phí Thị Thanh Thúy – BCH Hội NKT TPVT tham dự Hội thảo Góp ý Báo cáo Quốc ...